•  

REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.etermo.pl

 
 

 

 

Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.sklep.etermo.pl, i prowadzony jest przez eTermo-Inwest M.Kurkiewicz-Klęk, P.Purzyński,
G. Klęk Spółka Jawna zarejestrowaną w Gliwicach 44-101, przy ul. Bojkowskiej 37, o numerze NIP 631-257-48-72, Regon 241050600,
KRS 0000316024.

 

I. Ogólne postanowienia sklepu www.sklep.etermo.pl.

 
 1. Administratorem sklepu www.sklep.etermo.pl oraz sprzedawcą jest firma eTermo-Inwest M.Kurkiewicz-Klęk, P.Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna

 2. Sklep internetowy www.sklep.etermo.pl prowadzi sprzedaż m.in. za pośrednictwem sieci internetowej, w związku z tym zamówienia są przyjmowane takimi kanałami jak:

  1. Wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na stronach sklepu;

  2. Przesłanie zamówienia e-mail'em na adres sklepu: sklep@etermo.pl.

 3. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt  telefoniczny pod numerami podanymi na stronie internetowej sklepu.
 4. Klientem sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, która zarejestruje się  w bazie danych sklepu jako Klient, któremu przyznany zostanie unikatowy login i hasło, oraz osoba, która wypełni formularz zamówienia.

 5. Korzystanie z serwisu odbywa się wyłączenie na zasadach określonych w Regulaminie sklepu.

 6. Sklep www.sklep.etermo.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne sprzedawanych produktów były zgodne
  z rzeczywistością. W związku z tym specyfikacja produktów pochodzi od producentów. Jednakże sklep  www.sklep.etermo.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towarów, bądź nagłą ich zmianę przez producenta, a co za tym idzie błędy takie nie mogą być podstawą do roszczeń wobec sklepu.

 7. Sklep www.sklep.etermo.pl zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania towarów, modyfikacji cen oraz terminów realizacji zamówień, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, tworzenia ofert specjalnych oraz zmiany Regulaminu sklepu.

 8. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.sklep.etermo.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

 9. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu www.sklep.etermo.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny netto, które nie zawierają podatku VAT są podawane dodatkowo do cen brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

II. Rejestracja w serwisie www.sklep.etermo.pl.

 
 1. Warunkiem korzystania z serwisu jest rejestracja i zapoznanie się oraz zatwierdzenie warunków Regulaminu sklepu.

 2. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych teleadresowych w momencie wypełnienia i zatwierdzenia formularza rejestracyjnego do celów realizacji transakcji, na przesyłanie (po wcześniejszym wyrażeniu zgody) newslettera, informacji o promocjach i nowościach oraz kontaktowanie się pracowników sklepu z Klientem.

 3. Klient wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że wpisane przez Niego dane są kompletne i zgodne z rzeczywistością, że zapoznał się z Regulaminem sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 4. Użytkownik sklepu (Klient) ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt, oprogramowanie i system oraz niezbędne opłaty do połączenia się i korzystania z Internetu, oraz zakupów towarów z ofert sklepu www.sklep.etermo.pl. Klient ponosi również wszelkie koszty za rozmowy telefoniczne lub inne połączenia głosowe realizowane z Jego strony.

 

III. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (polityka prywatności) - RODO

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca w firmie eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna

 

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) przedstawia zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych Kontrahentów Spółki eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna zgodny z aktualnymi przepisami prawa zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

 

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych jest spółka eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach 44-101, ul. Bojkowska 37/120, zwana dalej Spółką;

Podmiotami przetwarzającymi Państwa dane są jedynie pracownicy podlegający przepisom wewnętrznym przetwarzania danych w Spółce.

 

II. Z kim można kontaktować się, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez spółkę eTermo-Inwest.

Wszystkie pytania i sprawy jakie chcieliby Państwo poruszyć w kontekście Danych osobowych można przesłać na adres: biuro@etermo.pl

 

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy.

Dane jakie przetwarzamy, to w szczególności służbowy adres e-mail, nr telefonu służbowego, a także nazwę firmy, numer NIP, adres (rejestracji działalności/spółki), oraz przypisane do osoby fizycznej imię i nazwisko (przy założeniu, że jest ona przedstawicielem firmy – pracodawcy). Zakładamy, że dane kontaktowe (jak adresy e-mail, numery telefonów) jakie otrzymujemy od Państwa lub upoważnionych przedstawicieli Państwa pracodawców, choć mogą posłużyć do bezpośredniego kontaktu, pozostają własnością osób prawnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy.

Państwa dane osobowe otrzymujemy w szczególności od Państwa drogą elektroniczną (e-mail’e, formularze elektroniczne) jak i w wersji tradycyjnej (papierowej). Dane jakie pozyskujemy w konkretnym celu i kontekście są wykorzystywane jedynie w tym celu 
i kontekście. 

 

IV. W jakim celu i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Państwa dane.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zainteresowania naszą ofertą, w celu zawarcia umowy i jej realizacji na podst. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne 
z punktu widzenia wykonania usługi i realizacji wiążących nas umów zawartych w związku 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będziemy przekazywać dane wyłącznie poniższym grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć́ dostęp do danych, aby wykonywać́ swoje obowiązki;
 • producentom i poddostawcom z którymi nasza firma współpracuje;
 • podmiotom przetwarzającym, którym możemy zlecić to zadanie;
 • innym odbiorcom danych takich jak kurierzy, banki, firmy ubezpieczające, kancelaria doradztwa podatkowego, kancelaria radcy prawnego, obsłudze IT;
 • windykacji należności;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

V. Okres przechowywania Państwa danych.

Spółka eTermo-Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P. Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna przechowuje dane osobowe na czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem. 

Dane które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy zobowiązani przechowywać przynajmniej przez okres 5 lat po zakończeniu roku, 
w którym upłynął termin płatności podatku.

 

VI. Państwa uprawnienia wobec Spółki eTermo-Inwest.

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak również do całkowitego usunięcia danych.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

 

IV. Postanowienia dotyczące realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz promocji.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 

 

 1. Po złożeniu zamówienia poprzez formularz zamówienia sklepu, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającz Jego zamówienie. Jest to umowa kupna-sprzedaży wiążąca prawnie obie strony transakcji, zawarta między Klientem a sklepem www.sklep.etermo.pl

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje przy zamówieniach składanych poprzez formularz zamówienia sklepu. W przypadku zamówień wysłanych e-mail'em na adres sklepu: sklep@etermo.pl obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży eTermo-Inwest Sp. J.

 3. Zamówienia przyjmowane są 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku.

 4. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1600

 5. Realizacja zamówień nie odbywa się w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz w dni wolne. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 1200, w soboty, niedzielę, dni świąteczne oraz w dni wolne w firmie eTermo-Inwest, będą realizowane w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniach wolnych.

 6. Czas dostawy zależy od dostępności towaru na magazynie.

 7. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w terminie od 2  do 14 dni roboczych,
  w zależności od dostępności towaru na magazynie producenta lub magazynie sklepu www.sklep.etermo.pl

 8. Sklep www.sklep.etermo.pl nie posiada na stanie magazynowym wszystkich oferowanych towarów. Ich ilość i nietypowość jest na tyle duża, że utrzymywane są stany magazynowe tylko na produktach najczęściej rotujących.

 9. Jeżeli sklep www.sklep.etermo.pl nie jest w stanie zrealizować zamówienia w terminie podanym w pkt. 7 (2-14 dni roboczych), pracownik sklepu natychmiast poinformuje o tym fakcie Klienta, podając jednocześnie możliwy termin realizacji potwierdzony przez fabrykę.

 10. Warunkiem dostawy towaru do Klienta jest dostępność danego towaru w magazynach dostawców sklepu. W przypadku niedostępności zamówionego towaru przez Klienta, zostanie on poinformowany o tym fakcie oraz alternatywnych możliwościach zamówień, dłuższym czasie oczekiwania, możliwości zakupu innego produktu o podobnych parametrach bądź cenie, ewentualnie szansie anulowania zamówienia.

 11. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru, ale wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu ze sprzedawcą drogą telefoniczną.

 12. Wszystkie produkty oferowane przez sklep www.sklep.etermo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski. Każdy produkt posiada gwarancję lub rękojmię producenta.

 13. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

 14. Klient otrzyma fakturę VAT na wszystkie zakupione produkty. Sklep www.sklep.etermo.pl zostaje upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta po uprzednim złożeniu zamówienia i zaakceptowaniu Regulaminu przez Klienta.
 15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w zależności od wyszczególnionych przypadków:

                     Zamówienie płatne przelewem na konto sklepu.

   

  Sprzedający rezerwuje towar (pod warunkiem, że jest on na stanie magazynowym). Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie równowartości kwoty zamówienia z kosztami przesyłki sprzedający wysyła towar do Klienta.

  Zamówienie płatne przy odbiorze.

   

  Towar zostaje wysłany po otrzymaniu przez sklep www.sklep.etermo.pl informacji zwrotnej od Klienta potwierdzającej złożone zamówienie. Warunkiem takiej wysyłki jest posiadanie przez sprzedającego zamówionego towaru na magazynie. Jeśli w momencie zamówienia towar jest niedostępny, jego wysyłka następuje po otrzymaniu towaru od producenta.

  Zamówienia płatne częściowo przelewem na konto sklepu i częściowo przy odbiorze.

  Sprzedający rezerwuje towar. Po zaksięgowaniu ustalonej wcześniej między Klientem a sklepem www.sklep.etermo.pl wpłaty na koncie, sprzedający wysyła towar do Klienta. Pozostała część kwoty zostaje zapłacona kurierowi w momencie odbioru towaru.

   

 16. W przypadku złożenia zamówienia na nietypowy produkt (produkt nietypowy, to taki produkt, który z punktu widzenia sprzedającego nie jest produktem magazynowym, ani produktem często sprzedawanym), Klient zostanie poproszony o dokonanie przedpłaty/częściowej zaliczki na zamówiony produkt w wysokości ustalonej wcześniej między Klientem a sklepem www.sklep.etermo.pl (nawet jeżeli Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze).

 17. Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki. W przypadku nie odebrania przesyłki płatnej przy odbiorze, Klient ponosi koszty manipulacyjne związane ze zwrotem towaru do Producenta wynoszące 25% wartości towaru oraz koszty przesyłki.

 18. W szczególnych przypadkach sklep www.sklep.etermo.pl zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia, ograniczania sposobu płatności lub żądania przedpłaty.

 19. Sklep www.sklep.etermo.pl zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówień opłacanych przez Klienta w opcji „za pobraniem”.

 20. Sklep www.sklep.etermo.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotrze do adresata, jak również na nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta. Koszty związane z powtórną wysyłką i obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 

WYSYŁKA TOWARU:

 
 1. Sklep www.sklep.etermo.pl posiada w swojej ofercie szeroki asortyment, w związku z czym magazyn w Gliwicach utrzymuje stan na produktach rotujących (powtarzalnych).

 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej UPS na terenie kraju. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy zgodnie
  z cennikiem UPS. Towar dostarczany jest również za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32) 461 22 66.

 3. Przesyłki wysyłane firmą kurierską docierają z reguły następnego dnia roboczego po ich wysłaniu.

 4. Przez termin „otrzymanie przesyłki” należy rozumieć czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. Sklep www.sklep.etermo.pl dokłada wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy.

 5. Sklep www.sklep.etermo.pl nie ponosi odpowiedzialności za organy wysyłkowe, tzn. za jakość i czas trwania przesyłki, które wynikają
  z błędów niezależnych od sklepu www.sklep.etermo.pl. Niemniej, to sklep podpisuje umowy z firmami spedycyjnymi, więc wszelkie nieprawidłowości wynikające ze strony spedytora powinny zostać jak najszybciej zgłoszone, aby sklep mógł interweniować w sytuacjach uciążliwych dla Klienta.

 6. Wszystkie wysyłane przez sklep przesyłki są ubezpieczone.

 

PROMOCJE:

 

 1. Sklep przeznacza do sprzedaży promocyjnej ograniczoną ilość towarów, dlatego też zamówienia realizowane będą wg. kolejności formularzy zamówienia na te towary.

 2. Towary objęte ceną promocyjną nie podlegają zwrotom.
 

V. Płatności i koszty dostawy.

 

PŁATNOŚCI:

 

Możliwe są następujące formy zapłaty:

 
 1. Za pobraniem – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (w przypadku produktów standardowych tzn. takich, które nie są na specjalne zamówienie);

 2. Przelewem lub wpłatą na konto sklepu:

 
eTermo - Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P.Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna
ul. Bojkowska 37, woj. śląskie
44-101 Gliwice

NIP: 631-257-48-72
REGON: 241050600


 ING Bank Śląski: 67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

 

 

KOSZTY DOSTAWY:

 
 1. Towar do wartości 3000zł netto - koszty ponosi Klient

 2. Towar powyżej wartości 3000 zł netto – koszty przesyłki ponosi sklep www.sklep.etermo.pl niezależnie od wagi produktu.

 

VI. Odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży.

 
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 art. 2 pkt. 2) Klient może w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować
  z zakupionego w sklepie www.sklep.etermo.pl towaru bez podania przyczyny. Odbywa się to w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość pod warunkiem, że zamówienie nie było realizowane na specjalne zamówienie Klienta i zakupił On produkt standardowy, będący na stanie magazynowym firmy
  eTermo-Inwest Sp. J.

 2. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru do 10 dni, jeśli towar zamawiany był specjalnie dla Klienta. Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy, co jest zgodne z art. 10 ust. 3, podpunkt 4 i 5 (Dz.U. z 2000r. nr 22, art. 10 ust. 3 pkt 4 i 5). 

 3. W szczególnych wypadkach i na zasadzie porozumienia stron, produkt nietypowy może zostać zwrócony, jeśli zgodę na taki zwrot wyrazi Producent danego urządzenia. Każdorazowo jednak należy sprawdzać numery katalogowe urządzeń, gdyż nie każdy produkt jest przyjmowany przez Producenta. Wówczas naliczone zostaną koszty związane ze zwrotem urządzenia do fabryki, co stanowi 25% wartości produktu wraz z kosztami związanymi z przesyłką.
 4. W przypadku, gdy Klient chce odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, zobowiązany jest do zastosowania poniższej procedury:

 
 • Klient, który zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do poinformowania sklepu www.sklep.etermo.pl o fakcie zwrotu towaru, przesyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży listem poleconym na adres: eTermo-Inwest Sp. J. ul. Bojkowska 37/120, 44-101 Gliwice bądź e-mail'em na adres sklep@etermo.pl, w terminie 10 dni od dnia odebrania zakupionego towaru.

 • Klient zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży wraz z informacją o nr konta Klienta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zwracany towar należy wysłać na adres: eTermo - Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P.Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna, ul. Bojkowska 37, woj. śląskie, 44-101 Gliwice. Towary wysłane na koszt sklepu nie będą przyjmowane.

 • Sklep dokonuje sprawdzenia towaru w ciągu 2 dni roboczych. Towar zostaje przyjęty wyłącznie wtedy, gdy Klient odeśle go w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używalności. Jeżeli towar będzie spełniał wyżej wymienione wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta listem poleconym. Klient jest zobowiązany do podpisania i odesłania kopii faktury korygującej,
  a po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, sklep www.sklep.etermo.pl dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

 • Prawo odstąpienia od umowy – kupna sprzedaży nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami pochodzenia zewnętrznego. Wynika z tego fakt, że Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan taśm naklejonych na przesyłce.

 • Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem do uwzględnienia wszelkich ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży przesyłki w transporcie.

 • W przypadku uszkodzonego opakowania bądź gdy taśmy są zerwane, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera należy sporządzić reklamacyjny protokół szkody, a następnie jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą celem wyjaśnienia problemu.

 • Towar będzie przyjęty tylko wtedy, gdy Klient odeśle go w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, a produkt
  i akcesoria będą nieuszkodzone i nie będą posiadały śladów używalności.

 • Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć kserokopię faktury VAT potwierdzającej fakt, że towar odsyłany został zakupiony w sklepie www.sklep.etermo.pl

 • W przypadku gdy towar był wysłany na koszt sklepu www.sklep.etermo.pl, z kwoty przekazanej na konto Klienta zostaną potrącone koszty, które poniósł sprzedający, wysyłając towar. Jeśli sklep www.sklep.etermo.pl poniósł koszty pobrania, to z kwoty zwracanej Klientowi również zostanie potrącona owa kwota.

 • Sklep www.sklep.etermo.pl zastrzega sobie prawo potrącenia 25% wartości towaru, ze względu na uwarunkowania wynikające z umów, jakie sklep www.sklep.etermo.pl ma podpisane z producentami.

 • Uprawnienie od odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta. Usterki i wady fabryczne będą ustalane zgodnie z punktem Reklamacje i Gwarancja.

 

VII. Reklamacje i gwarancja.

 
  1. Czas gwarancji każdego produktu jest zgodny z gwarancją jaką udziela Producent.
    

  2. Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest dowód zakupu, czyli faktura VAT.
  3. Sklep internetowy www.sklep.etermo.pl dokłada wszelkich starań, aby towary oferowane przez sklep były najwyższej jakości. Wyrażamy nadzieję, że zakupiony przez Państwa towar będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.

  4. W przypadku, gdy zamówiony towar posiadać będzie wady techniczne, Klientowi przysługuje prawo skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u Producenta lub wskazanych przez Niego serwisach.

  5. Gwarancja obowiązuje na ternie Polski.

  6. Reklamacje pomyłkowo dokonanych transakcji, które wynikają z nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

  7. Podstawą reklamacji zakupionego towaru nie mogą być różnice, które wynikają z indywidualnych, osobistych ustawień komputera Klienta, dotyczące koloru produktów, ich proporcji itp. wyświetlanych na monitorze bądź innym urządzeniu.

  8. Informacje, które znajdują się na stronach internetowych sklepu www.sklep.etermo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, który składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach, które są podane w opisie produktu.

  9. Klient zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt reklamowanego towaru w terminie 7 dni od złożenia pisemnej informacji

   o uszkodzeniu. Reklamowany towar należy wysłać na adres: eTermo - Inwest M. Kurkiewicz-Klęk, P.Purzyński, G. Klęk Spółka Jawna, ul. Bojkowska 37, 44-101 Gliwice. Towary wysłane na koszt sklepu nie będą przyjmowane.

  10.  Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

   Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

    

    

VIII. Obowiązki Klienta.

 
 1. Obowiązkiem Klienta jest poinformowanie sklepu www.sklep.etermo.pl o wszelkiego rodzaju zmianach, które mają wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianie danych teleadresowych, które są niezbędne do doręczenia przesyłki, oraz o zmianach kontaktowego adresu e-mail i nr telefonu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysłanych na adresy niezaktualizowane.

 2. Obowiązkiem Klienta jest dokonywanie przemyślanych zakupów, gdyż w przypadku produktów nietypowych, sprowadzanych pod Klienta, Klient nie ma możliwości zwrotu towaru.

 3. Obowiązkiem Klienta jest również sprawdzenie przesyłki przy kurierze i w razie uszkodzeń spisanie protokołu reklamacyjnego.
 

IX. Postanowienia końcowe.

 
 1. Sklep www.sklep.etermo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia, które zostaną niezrealizowane z przyczyn technicznych, typu wadliwe działanie sieci, niezrealizowane lub nieterminowo dostarczone przez kuriera przesyłki. Klient zostanie poinformowany przez pracowników sklepu internetowego o każdej przeszkodzie.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Sklep internetowy www.sklep.etermo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie i jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie swoich klientów.

 4. Sklep internetowy www.sklep.etermo.pl nie ponosi odpowiedzialności wynikających z zamówień dokonywanych przez osoby trzecie, które wykorzystują adres e-mail oraz hasło Klienta bez jego wiedzy.

 5. Wszystkie wymienione i prezentowane na stronach sklepu internetowego www.sklep.etermo.pl produkty, nazwy towarów i producentów, wszelkiego rodzaju zdjęcia, opisy, parametry techniczne czy logotypy używane przez sklep wyłącznie w celach identyfikacyjnych
  i informacyjnych, są zastrzeżonymi znakami towarowymi oraz stanowią własność odpowiednich właścicieli.

 6. Podstawą roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest faktura VAT wystawiona przez sklep i dostarczona Klientowi wraz
  z zamówionym towarem.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl